Notice of raw material availability and lead time!

Latest articles

Tiedote raaka-aineiden saatavuudesta ja toimitusajoista Huhtikuu 2021
Koronapandemia on pakottanut meidät kaikki ennennäkemättömään tilanteeseen ja on aiheuttanut merkittäviä häiriöitä liiketoiminnan eri osa-alueilla. Tavarantoimittajamme ovat saaneet ilmoituksia Force Majeure -tilanteesta välttämättömien raaka-aineiden toimittajiltaan. Osasta raaka-aineita on vakava pula kuten muovien raaka-aineista, kuparista sekä pinnoitemateriaaleista kuten nikkeli ja tina. Rahdinkuljettajien kapasiteetti on niukempaa ja toimitusajat ovat pidentyneet aiempaan nähden. Nämä odottamattomat olosuhteet johtavat pidentyneisiin ja epävarmempiin toimitusvasteisiin sekä mahdollisiin hinnannousuihin.
Pyydämme Teitä ottamaan tuotannonsuunnittelussa huomioon huomattavasti pidentyneet toimitusajat. Valitettavasti myös tilausten ja suunniteltujen toimituspäivien vahvistaminen voi kestää tavallista kauemmin. Toivomme teidän ottavan tämän huomioon, kun ennakoitte tarpeitanne ja teette tilauksia tulevina viikkoina ja kuukausina. Toivomme myös ymmärrystä sille, että tarjotut toimitusajat ovat valitettavasti viitteellisiä tässä tilanteessa emmekä pysty tällä hetkellä kertomaan kuinka pitkään tämä markkinoiden häiriötilanne tulee jatkumaan.
Notice of raw material availability and lead time April 2021
The pandemic of coronavirus forced us all into unprecedented situation and has caused substantial disruptions to all aspects of business. Our suppliers have received notices of Force Majeure from suppliers of essential raw materials. There are severe shortages of plastics raw materials, copper and coating materials, like nickel and tin. The capacity of freight carriers is scarce and lead times are significantly longer than before. These unforeseen circumstances are resulting in extended and less reliable supply response times and possible price increases.
Knowing this, we ask that you please plan and be ready for exceptional longer-than-normal supply response times. Please also understand that it may take longer than usual for us to confirm orders and provide anticipated shipping dates. We would greatly appreciate if you would take this into account as you forecast your needs and place orders in the coming weeks and months. Also please understand that the quoted lead times are for reference only in this present situation and we are not currently able to say how long this challenging market situation continues.